Tidligere opdateringer
EkspresLøn 2024 version 1 blev udsendt 20. december 2023. Versionen indeholder bl.a. nye satser for ATP og kørsel.
EkspresLøn 2023 version 2 og 3 blev udsendt 5. og 6. december 2023. De indeholdt fejlrettelser ifm. indberetning af TIN til Skat for medarbejdere bosat i udlandet.
EkspresLøn 2023 version 1 blev udsendt 21. december 2022. Versionen indeholder bl.a. nye satser for kørsel og DA-Barsel.
EkspresLøn 2022 version 2 blev udsendt 3. maj 2022. Versionen indeholder nye kørselssatser fra 1. maj 2022.
EkspresLøn 2022 version 1 blev udsendt 17. december 2021. Versionen indeholder nye kørselssatser og DA-Barsel-satser.
EkspresLøn 2021 version 1 blev udsendt 18. december 2020. Versionen indeholder nye satser, ændret indberetningsformat til Skat mv.
EkspresLøn 2020 version 2 blev udsendt 26. august 2020. Versionen indeholder en række ændringer ifm. den nye ferielov, der gælder fra 1. september.
EkspresLøn 2020 version 1 blev udsendt 19. december 2019. Versionen indeholder nye sater for kørsel, G-dage og værdi af fri telefon.
EkspresLøn 2019 version 5 blev udsendt 24. september 2019. Hvis virksomheden har egen feriekort-ordning og indberetter en time-lønnet, så er indberetningen fejlbehæftet, selvom Skat kvitterer med M for Modtaget. Senere modtager man en meddelelse fra Skat, om at AM-bidraget ikke passer. Træk indberetningen tilbage fra Skat og indsend igen, efter version 5 er installeret.
EkspresLøn 2019 version 4 blev udsendt 23. september 2019. Hvis en funktionær indberettes til Skat fra og med september, og vedkommende samtidig får beregnet feriepenge, så kvitterer Skat med "Delvis modtaget" for indberetningen. Har man fået denne indberetningsstatus, så skal indberetningen trækkes tilbage, og indsendes igen efter version 4 er installeret.
EkspresLøn 2019 version 3 blev udsendt 21. august 2019. En mindre fejlrettelse af EkspresLøn 2019 version 2.
EkspresLøn 2019 version 2 blev udsendt 15. august 2019. En nødvendig opdatering med ændret indberetningsformat til Skat fra 1. september. Ændringerne skyldes overgangen til den nye ferielov. Klik her for at læse mere om opdateringen...
EkspresLøn 2019 version 1 blev udsendt 20. december 2018. Opdateringen indeholdt nye kørselssatser m.m.
EkspresLøn 2018 version 3 blev udsendt 2. november 2018. Opdateringen indeholdt nye DA-Barsel-satser, gældende fra 1. juli 2018.
EkspresLøn 2018 version 2 blev udsendt 20. juni 2018. Opdateringen skyldtes ændringer i indberetningsformatet til Skat, gældende fra 1. juli 2018.
EkspresLøn 2018 version 1 blev udsendt 19. december 2017. Opdateringen indeholdt nye satser for kørsel, værdi af fri telefon m.m., G-dage og DA Barsel.
EkspresLøn 2017 version 2 blev udsendt 8. juni 2017. En større Windows 10-opdatering ændrer i nogle tilfælde dato-vælgeren, så den ikke længere virker. EkspresLøn-opdateringen udskifter de fejlramte dato-vælgere med almindelige indtastningsfelter til datoer.
EkspresLøn 2017 version 1 blev udsendt 19. december 2016. Opdateringen var nødvendig, da Skats indberetningsformat blev ændret fra 1. januar 2017.
EkspresLøn 2016 version 2 blev udsendt 10. januar 2016. Den indeholdt 3 fejlrettelser. Se mail for nærmere information.
EkspresLøn 2016 version 1 blev udsendt 18. december 2015. Den indeholdt bl.a.:
EkspresLøn 2015 version 3 blev udsendt 14. august 2015. Opdateringen er kun nødvendig, hvis man har feriekort-ordning og indberetter til ACF (Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister, www.eferiekort.dk).
EkspresLøn 2015 version 2 blev udsendt 31. januar 2015. Den indeholdt en enkelt fejlrettelse, og er kun nødvendig, hvis man kører EkspresLøn som flerbruger-system i et netværk.
EkspresLøn 2015 version 1 blev udsendt 17. december 2014. Den indeholdt bl.a.:
EkspresLøn 2014 version 2 blev udsendt 21. juli 2014. Den indeholdt bl.a.:
EkspresLøn 2014 version 1 blev udsendt 9. december 2013. Den indeholdt bl.a.:
EkspresLøn 2013 version 3 blev udsendt 14. maj 2013. Den indeholdt en fejlrettelse. Feriedage blev i visse tilfælde indberettet forkert til eIndkomst / LetLøn. Se nærmere forklaring her: Korrektion af feriedage
EkspresLøn 2013 version 2 blev udsendt 8. marts 2013. Den indeholdt:
EkspresLøn 2013 version 1 blev udsendt 6. december 2012. Den indeholdt:
EkspresLøn 2012 version 3 blev udsendt 8. maj 2012. Den indeholdt 2 forbedringer:
EkspresLøn 2012 version 2 blev udsendt 20. februar 2012. Den indeholdt disse 2 ændringer:
EkspresLøn 2012 version 1 blev udsendt 28. december 2011. Af nye ændringer kan nævnes:
<< Tilbage